Vi tror, att det bästa sättet att lära sig förstå hästar är att umgås med dem regelbundet. Därför erbjuder vi barnen möjlighet att undersöka, uppleva och leka sig till en förståelse om hurudant djur hästen egentligen är. Vi träffas (oberoende av väder) för att göra stallsysslor, sköta om hästarna, leka och rida. Ibland hittar vi kanske på något annat roligt tillsammans med hästarna.

Klubbverksamhetens övergripande syfte är att på ett lekfullt sätt lära ut säkerhetstänkande och en äkta förståelse för hästarna som flock- och flyktdjur. I ponny- och hästskötarklubben sköter och rider två barn tillsammans en häst, eftersom fokus där ligger på hästhantering och hästskötsel. I ridklubben och juniorklubben koncentrerar sig verksamheten mer på ridteknik och barnen självständigt, även om de såklart alltid hjälper varandra vid behov då hästarna gör i ordning. Vi rör oss både på ridplanen och i naturen omkring stallet. I juniorklubben rider vi ofta i terräng.

Vi har roligt tillsammans med hästarna, men aldrig på hästens bekostnad. Hästen är vår vän, och i klubbverksamheten lär vi oss förstå vad hästarna tänker, känner och önskar.

Klubbverksamheten pågår v.36-48, och v.2-17.

Ni köper ett 6 gångers ”klippkort” och meddelar vid den 5.e gången om man önskar sluta eller köpa ett nytt ridkort. Ett ridkort á 6 ggr för klubbverksamheten kostar 165€ (inkl moms).

Ponnyklubben för barn (6-8 år)              –   tisdagar kl. 16:30-18:00
Hästskötarklubben för barn (8-10 år)  – onsdagar kl. 16:30-18:00
Ridklubben för barn (10-12 år)                –  fredagar kl. 16:30-18:00
Juniorklubben för barn (12-14 år)            – lördagar kl. 11:00-13:00

Anmälningsblankett